EasyLife pH-buffer (KH+)


Määräalennus 6kpl


pH-Buffer (KH+)


Aikanaan merivesiakvaario menettää karbonaattikovuuttaan (KH), mikä voi johtaa vaaralliseen happamuustasoon (pH-arvo). 


Easy-Life pH-Buffer (KH+) lisää turvallisesti karbonaattikovuutta, niin että pH-arvo vakiintuu oikealle tasolle. Tuote sisältää yhteensä 18 100 dKH.  


Normaali annos: 500 ml riittää noin 18 100 dKH:hon. Mittalusikka sisällä.

Med tiden förlorar saltvattensakvariet sin karbonathårdhet (KH), vilket kan leda till en farlig surhetsnivå (pH-värde).

Easy-Life pH-Buffer (KH+) höjer säkert KH-värdet, så att pH-värdet stabiliseras på en korrekt nivå. Produkten innehåller totalt 18 100 dKH.