EasyLife Fosfo 500ml


Määräalennus 6kpl


Fosfo: fosfaattilisä kasveille


Olennaiset makroravinteet!


Easy-Life Nitroa käytetään kompensoimaan typen (N) puutetta ja Easy-Life Fosfoa kompensoimaan fosforin (P) puutetta. Näiden makroravinteiden vaje johtaa välittömästi kasvun heikkenemiseen tai pysähtymiseen. 


Typen ja fosforin vaje voi syntyä nopeasti kasviakvaarioissa, jotka sisältävät hyvin vähän tai ei lainkaan kaloja, koska kalanruokaa käytetään tällöin niukasti tai ei lainkaan. Kalanruoka on kalan ulosteen ohella tärkein typen ja fosforin lähde. Vaje voi syntyä myös akvaariossa, jossa kasvitiheys on hyvin suuri. Nitro (joka sisältää nitraattia NO3) ja Fosfo (joka sisältää fosfaattia PO4) korvaavat välittömästi nämä vajeet.


Normaali annostus: 10 ml / 500 litraa nostaa PO4-pitoisuutta 0,1 ppm.